Ναυστάθμου Κρήτης (πρακτικοί μηχανικοί)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (21.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 5/23.7.1997
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυστάθμου Κρήτης (πρακτικοί μηχανικοί) 1996

Δ.Α.(6/1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Εγγραφή στο Ναυστάθμου Κρήτης (πρακτικοί μηχανικοί)
Go to top