Πολεμική Αεροπορία (ΒΕΛΟΣ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (9.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος Πολεμικής Αεροπορίας "ΤΟ ΒΕΛΟΣ"

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:53/9.7.1998)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (ΒΕΛΟΣ) 1997

ΣΣΕ 15.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος Πολεμικής Αεροπορίας "ΤΟ ΒΕΛΟΣ"

Εγγραφή στο Πολεμική Αεροπορία (ΒΕΛΟΣ)
Go to top