Πολεμική Αεροπορία (ΠΗΓΑΣΟΣ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (22.10.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουι πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Μονίμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με Σ.Ε.Ι.Δ.  Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αχαΐας "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ"

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 90/22.10.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (ΠΗΓΑΣΟΣ) 1997

ΣΣΕ (11.7.19979) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουι πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Μονίμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με Σ.Ε.Ι.Δ.  Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αχαΐας "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ"

Εγγραφή στο Πολεμική Αεροπορία (ΠΗΓΑΣΟΣ)
Go to top