Ένωση Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Αττικής (ΕΟΤΛΑ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (12.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 51/14.6.2001)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13595/18.10.2001 (ΦΕΚ Β 1449/22.10.2001) Υποχρεωτική από: 14.6.2001
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2000

Σ.Σ.Ε. (22.3.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας πλην Κρήτης

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 1999

Σ.Σ.Ε. (29.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας πλην Κρήτης

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 1997

Σ.Σ.Ε.(11.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας πλην της Κρήτης.

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 1996

Σ.Σ.Ε.(15.3.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Αττικής (ΕΟΤΛΑ)
Go to top