Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών Θερμαστών Αδ.Συντηρητών Καυστήρων Εργατών Μετάλλου Ηλεκτροσυγκολλητών και Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης

Περιγραφή:

Δ.Α. 18/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητών και Θερμαστών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 1/7.5.2010)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου - Λασιθίου 2004

Σ.Σ.Ε. (5.4.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίμων και Θερμαστών που εργάζονται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης

Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2004

Σ.Σ.Ε. (2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερμαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2002

ΣΣΕ (23.10.2002)για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών,Θερμαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Από 1.9.2002 έως 31.12.2003)

Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης 2002

Σ.Σ.Ε. (5.2.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, Αδειούχων Εργοδηγών Μηχανολόγων, Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, και Θερμαστών, που απασχολούνται στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών Θερμαστών Αδ.Συντηρητών Καυστήρων Εργατών Μετάλλου Ηλεκτροσυγκολλητών και Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης
Go to top