Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου - Λασιθίου 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.4.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίμων και Θερμαστών που εργάζονται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 4/7.4.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13547/10.12.2004 (ΦΕΚ Β 1914/24.12.2004) Υποχρεωτική από: 21.10.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top