Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ)

Περιγραφή:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Ε.(2.8.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 18/4.8.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11301/647/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 4.8.2010
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2008

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σ.Σ.Ε. (3.1.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα (διετούς)

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2007

Σ.Σ.Ε. (3.1.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης-μέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες που πραγματοποιούν Οπτικοακουστικές Παραγωγές κάθε είδους

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2006

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σ.Σ.Ε. (2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2004

Σ.Σ.Ε. (2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης-μέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες που πραγματοποιούν Οπτικοακουστικές Παραγωγές κάθε είδους (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ)
Go to top