Ομοσπονδία Εργατών - Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(19.7.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας.

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:11/1.8.2017)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τσιμεντοβιομηχανίας 2015

Σ.Σ.Ε. (3.11.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

 
 

Τσιμεντοβιομηχανίας 2013

Σ.Σ.Ε. (4.12.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

Τσιμεντοβιομηχανίας 2010

Σ.Σ.Ε. (2.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

Τσιμεντοβιομηχανίας 2009

Σ.Σ.Ε. (24.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων Τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομοσπονδία Εργατών - Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων
Go to top