Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(2.1.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΠΟΣΕΗ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.(Υπουργείου Εργασίας):1/20.1.2017
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2001

Δ.Α. 14/2001 για όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας Ηλεκτροτεχνιτών, Ραδιοτεχνιτών και Ραδιοηλεκτρολόγων, που είναι κάτοχοι των σχετικών αδειών εργασίας όλων των κατηγορών και ειδικοτήτων

Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2001

Δ.Α. 17/2001 για όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά κ.λπ. Καταστήματα όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2001

Δ.Α. 18/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών-Ραδιοηλεκτρολόγων κ.λπ. που απασχολούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2001

Σ.Σ.Ε. (24.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών
που απασχολούνται στα Ηλεκτρολογικά Καταστήματα κ.λπ. και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας
Go to top