Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών
που απασχολούνται στα Ηλεκτρολογικά Καταστήματα κ.λπ. και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 46/5.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12067/5.9.2001 (ΦΕΚ Β 1214/18.9.2001) Υποχρεωτική από: 5.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top