Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ(30.1.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/6.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 2002

Σ.Σ.Ε. (28.11.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Χειριστών κλπ. και Τεχνικών μέσων σχολών όλης της Χώρας (τριετής)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2002

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΙΥΕ) (τριετής)

Δικηγορικών γραφείων 2002

Δ.Α. 53/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων μελών των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά (ισχύει από 16.7.2002 μέχρι 16.7.2003)

Αισθητικών συμβούλων 2002

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 40/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αισθητικών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
Go to top