Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2013

Περιγραφή: 

ΣΣΕ(30.1.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012

Έτος: 
2013
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/6.2.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top