Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ(30.1.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/6.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 1999

Δ.Α. 20/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, γραφεία και στους παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας

Φυλάκων Βιομηχανίας 1999

Σ.Σ.Ε. (26.5.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Φυλάκων Δημοσίου 1999

ΔΑ 43/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων – νυκτοφυλάκων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Συμβολαιογραφείων 1999

Σ.Σ.Ε. (29.4.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Συμβολαιογραφεία Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Κρήτης, Λάρισας και Πατρών

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
Go to top