Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ(30.1.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/6.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εμπορικών επιχειρήσεων 2000

Δ.Α. 40/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Φυλάκων Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (17.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων - φυλάκων - νυκτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας (Τροποποιητική της από 7.4.2000 Σ.Σ.Ε.)

Καθαριστριών -στών Βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (17.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας πλην νομού Θεσσαλονίκης (διετής)

Φυλάκων Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (7.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της Χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
Go to top