Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ(30.1.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/6.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φυλάκων Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (17.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων - φυλάκων - νυκτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας (Τροποποιητική της από 7.4.2000 Σ.Σ.Ε.)

Συμβολαιογραφείων 2000

Δ.Α. 43/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία των Εφετείων Θράκης, Ιωαννίνων και Κρήτης

Συμβολαιογραφείων 2000

Σ.Σ.Ε. (2.8.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία

Φυλάκων Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (7.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της Χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
Go to top