Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου

Περιγραφή:

ΔΑ 5/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 1/9.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (13.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού όλης της χώρας

Κυτιοποιίας 2000

Σ.Σ.Ε. (27.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας και σε ημερήσιες εφημερίδες (πλην ημ. εφ. Αθηνών -Θεσ/νίκη 2000

Δ.Α. 38/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τυπογράφων εργαζομένων στα τυπογραφεία όλης της χώρας και στις ημερήσιες εφημερίδες πλην των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Κυτιοποιίας 1999

Σ.Σ.Ε. (18.5.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου
Go to top