Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων

Περιγραφή:

Δ.Α. 52/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που απασχολούνται
στις κλινικές και στα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα όλης της Χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.K. Υπ. Εργ. 40/3.10.2003)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Βιολόγων κλινικών 2003

Σ.Σ.Ε. (23.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές και επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Η Σ.Σ.Ε. του 2003, προβλέπει ρυθμίσεις και για το 2002)

Βιολόγων βιομηχανίας 2002

Σ.Σ.Ε. (23.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία (διετής)

Βιολόγων βιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (25.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία, στις σύγχρονες γενικές κλινικές και στις επιχειρήσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (διετής)

Βιολόγων διαγνωστικών κέντρων 2000

Σ.Σ.Ε. (13.9.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
Go to top