Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο

Περιγραφή:

ΣΣΕ (25.1.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ: 2/25.1.2007)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δημόσιο (προσωπικό) 2005

Σ.Σ.Ε. (16.11.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Δημόσιο (προσωπικό) 2004

Σ.Σ.Ε. (9.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ

Δημόσιο (προσωπικό) 2004

Δ.Α. 35/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Δημόσιο (προσωπικό) 2001

Σ.Σ.Ε. (30.8.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο
Go to top