Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών - Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων -Κλάδων

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιατρικών επισκεπτών 2008

Σ.Σ.Ε. (23.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας (διετής)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών - Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων -Κλάδων
Go to top