Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών

Περιγραφή:

ΔΑ 3/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/20.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μακαρονοτεχνιτών 2011

Σ.Σ.Ε. (19.12.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας

Μυλεργατών 2009

Σ.Σ.Ε. (7.12.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Μακαρονοτεχνιτών 2008

Σ.Σ.Ε. (17.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας (διετής)

Μυλεργατών 2008

Σ.Σ.Ε. (8.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της ΣΣΕ 21.11.2008)

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών
Go to top