Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων σε Ψυγεία - Διαλογητήρια-Κονσερβοποιεία-Κιβωτοποιεία

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (2.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιϊας και αλιπάστων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 1/5.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11347/693/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 19.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2008

Σ.Σ.Ε. (2.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιϊας και αλιπάστων όλης της χώρας (διετής)

Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2007

Σ.Σ.Ε. (29.3.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιϊας και αλιπάστων όλης της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων σε Ψυγεία - Διαλογητήρια-Κονσερβοποιεία-Κιβωτοποιεία
Go to top