Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.3.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 10/1.4.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τουριστικών Γραφείων 1999

Σ.Σ.Ε. (9.3.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας

Τουριστικών Γραφείων 1997

Σ.Σ.Ε.(24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της χώρας

Τουριστικών Γραφείων 1996

Σ.Σ.Ε.(1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Γραφείων  Ταξιδίων και Τουρισμού
Go to top