Πανελλήνιο Σωματείο Ρυμουλκών Βιομηχανίας

Περιγραφή:

ΣΣΕ(8.9.2010)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:23/9.9.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σωματείο Ρυμουλκών Βιομηχανίας
Go to top