Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία (ΠΚΟ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (27.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ: 10/2.4.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 37844/1970/22.5.2008 (ΦΕΚ Β 1020/2.6.2008) Υποχρεωτική από: 2.4.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καπνεργατών 2007

ΣΣΕ (23.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας

Καπνεργατών 2006

Σ.Σ.Ε. (10.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών
όλης της χώρας

Καπνεργατών 2005

Σ.Σ.Ε. (5.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών όλης της χώρας

Καπνεργατών 2004

Σ.Σ.Ε. (26.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον Κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία (ΠΚΟ)
Go to top