Συνδικάτο Οδηγών και Χειριστών Φορτηγών Αυτοκινήτων Σκυροδεμάτων Μακεδονίας και Θράκης Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περιγραφή:

Δ.Α. 8/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών και Βοηθών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Σκυροδέματος, των Χειριστών ή Βοηθών Χειριστών Μηχανημάτων Σκυροδέματος και των Εργατών Παραγωγής σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που απασχολούνται στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 6/25.5.2005)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας - Θράκης 2004

Δ.Α. 2/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους, ως και των Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας Και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας - Θράκης 2003

Δ.Α. 2/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών- χειριστών και βοηθών χειριστών αντλιών σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Μακεδονίας- Θράκης

Εγγραφή στο Συνδικάτο Οδηγών και Χειριστών Φορτηγών Αυτοκινήτων Σκυροδεμάτων Μακεδονίας και Θράκης Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Go to top