Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (6.6.2023) για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που εργάζονται στην Πάτμο

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Επιθεώρησης Εργασίας Κώ-Καλύμνου 1/27.6.2023
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Ρόδου 2003

Σ.Σ.Ε. (4.3.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

Ξεναγών Κω και Πάτμου 2003

Σ.Σ.Ε. (22.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών που εργάζονται στην Πάτμο

Ξεναγών Κω και Πάτμου 2003

Σ.Σ.Ε. (19.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

Ξεναγών Ρόδου 2000

Σ.Σ.Ε. (14.1.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που παρέχουν τις εργασίες τους στα τουριστικά γραφεία Ρόδου (τριετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου
Go to top