Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (15.12.2023) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών στα Τουριστικά Λεωφορεία της Νήσου Ρόδου

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Επιθεώρησης Εργασίας ΤΕΕΣ 1/24.1.2024
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Ρόδου 2022

Σ.Σ.Ε. (27.12.2021) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο, για τα έτη 2022, 2023 και2024.

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2022

Σ.Σ.Ε. (31.3.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Ρόδου 2021

Σ.Σ.Ε. (24.2.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών στα Τουριστικά Λεωφορεία της Νήσου Ρόδου

Ξεναγών Ρόδου 2021

Σ.Σ.Ε. (22.5.2021) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου
Go to top