Ξεναγών Ρόδου 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.12.2021) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο, για τα έτη 2022, 2023 και2024.

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/4.3.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top