Ξεναγών Ρόδου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (22.5.2021) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 2/30.6.2021
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Ρόδου 2018

Σ.Σ.Ε. (22.6.2018) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Ξεναγών Ρόδου 2017

Σ.Σ.Ε. (21.6.2017) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Ξεναγών Ρόδου 2016

Σ.Σ.Ε. (7.6.2016) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Ξεναγών Ρόδου 2015

Σ.Σ.Ε. (1.1.2015) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

 

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Ξεναγών Ρόδου
Go to top