Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.6.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων

 

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τομέα Αθηνών: 1/25.6.2021
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2006

Σ.Σ.Ε. (20.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1/8/2005 έως 31/10/2007)

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2004

Σ.Σ.Ε. (23.1.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων (Από 1.6.2003 έως 31.5.2004)

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 2002

Δ.Α. 41/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών που απασχολούνται στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 1999

Δ.Α. 51/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

Σελίδες

Εγγραφή στο Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών
Go to top