Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.6.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων

 

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τομέα Αθηνών: 1/25.6.2021
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων 1998

Δ.Α. 47/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων

Σελίδες

Εγγραφή στο Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών
Go to top