Σωματείο Εργαζομένων Ελληνικής Αεροπορίας Σ.Ε.Ι.Δ. Κρήτης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.1.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, στη νήσο Κρήτη που είναι μέλη του Σωματείου «ΑΕΤΟΣ» (Συμπληρωματική της από 7.11.2002 Σ.Σ.Ε.)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 2/29.1.2003)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (ΑΕΤΟΣ) 2001

Σ.Σ.Ε. (30.10.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας στη νήσο Κρήτη που είναι μέλη του Σωματείου «ΑΕΤΟΣ»

Πολεμική Αεροπορία (ΑΕΤΟΣ) 1999

ΔΑ 37/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην πολεμική αεροπορία και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Ελληνικής Αεροπορίας Σ.Ε.Ι.Δ. Κρήτης «Αετός»

Εγγραφή στο Σωματείο Εργαζομένων Ελληνικής Αεροπορίας Σ.Ε.Ι.Δ. Κρήτης
Go to top