Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (30.7.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ισχύει από 1/9/15-31/8/18)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 5/31.7.2015)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2013

Σ.Σ.Ε. (9.9.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ισχύει από 1/9/013-31/8/015)

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2012

Σ.Σ.Ε. (19.9.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)(ισχύει από 1.9.2012-31.8.2013)

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2012

Σ.Σ.Ε. (6.9.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ισχύει από 1/9/012-31/8/013)

Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2010

Σ.Σ.Ε. (9.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών του Ν. Αττικής (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)(ισχύει από 9.9.2010-8.9.2013)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής
Go to top