Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.8.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου 2022-2025

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 22/15.9.2022
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 47825/10.5.2023 (ΦΕΚ Β 3123/11.5.2023) Υποχρεωτική από: 11.5.2023
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 2020

Σ.Σ.Ε. (22.3.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 2017

Σ.Σ.Ε.(21.3.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου
 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 2014

Σ.Σ.Ε. (27.12.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπάλληλων Νήσου Ρόδου

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 2012

Σ.Σ.Ε. (31.7.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπάλληλων Νήσου Ρόδου (Τροποποιητική)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου
Go to top