Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Στρατηγείου ιοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου

Περιγραφή:

Δ.Α. 65/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ.Δ.Α.Μ.), που είναι μέλη του Σωματείου Πολιτικού προσωπικού ΣΔΑΜ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 39/23.12.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Στρατηγείου  ιοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου
Go to top