Σωματείο Π.Υ.Τ.Ε.Σ.Τ.Ε. όλης της χώρας

Περιγραφή:

Δ.Α. 38/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της Χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ.Υπ. Απασχ. 22/31.7.2007)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2006

Δ.Α. 9/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της Χώρας

Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2005

Δ.Α. 13/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της χώρας

Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2004

Δ.Α. 14/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης χώρας

Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ) 2003

Δ.Α. 34/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ως προσωπικό Κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της Χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Π.Υ.Τ.Ε.Σ.Τ.Ε. όλης της χώρας
Go to top