Σωματείο Υπαλλήλων Ραδιοηλεκτρονικών Ελλάδος (ΣΥΡΕ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 18/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών-Ραδιοηλεκτρολόγων κ.λπ. που απασχολούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 11/14.6.2001)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13493/8.10.2001 (ΦΕΚ Β 1400/22.10.2001) Υποχρεωτική από: 14.6.2001
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε.(31.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ραδιοηλεκτρολόγων των απασχολουμένων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Εγγραφή στο Σωματείο Υπαλλήλων Ραδιοηλεκτρονικών Ελλάδος (ΣΥΡΕ)
Go to top