Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(28.9.2012)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:22/1.10.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εργοδηγών σχεδιαστών δημοσίου 2005

Σ.Σ.Ε. (20.9.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών-Σχεδιαστών απασχολουμένων στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2004

Δ.Α. 29/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Τεχνικές, Μελετητικές και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις όλης της χώρας, που ανήκουν στη δύναμη του Σ.Τ.Υ.Ε. και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. (διετής)

Εργοδηγών σχεδιαστών 2004

Σ.Σ.Ε. (29.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών Σχεδιαστών, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας (διετής)

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (22.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Μελετητικές Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ)
Go to top