Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(28.9.2012)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:22/1.10.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2003

Δ.Α. 29/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις τεχνικές, μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας , που ανήκουν στη δύναμη του ΣΤΥΕ
και της ΠΕΣΕΔΕ

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2003

Δ.Α. 28/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Εργοδηγών σχεδιαστών 2002

Σ.Σ.Ε. (10.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών σχεδιαστών, βιομηχανίας, βιοτεχνίας (διετής)

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2002

Δ.Α. 33/2002 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που αποτελούν το τεχνικό, οικονομικό και διοικητικό προσωπικό των Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) σε όλη τη χώρα

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ)
Go to top