Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(28.9.2012)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:22/1.10.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2002

Σ.Σ.Ε. (20.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2000

Δ.Α. 18/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές, εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Εργοδηγών σχεδιαστών 2000

Σ.Σ.Ε. (25.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών σχεδιαστών, εργοδηγών δομικών έργων, εργοδηγών τοπογράφων (διετής)

Εργοδηγών σχεδιαστών 1998

Σ.Σ.Ε. (2.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών σχεδιαστών, εργοδηγών δομικών έργων, εργοδηγών τοπογράφων (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ)
Go to top