Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(28.12.2010)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ναύσταθμο Κήτης, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης και στο Ναυτικό σταθμό Κρήτης και είναι μέλη του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης.

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 2/3.2.2010)
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό) 2001

Σ.Σ.Ε. (16.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό) 2000

Σ.Σ.Ε. (4.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 1999

Δ.Α 35/1999 του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό) 1998

Δ.Α. 26/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης
Go to top