Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό) 1998

Περιγραφή: 

Δ.Α. 26/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Επιθεώρηση Χανίων: 17/2.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top