Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(2.4.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. ΣΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1/25.5.2021
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2013

Σ.Σ.Ε. (26.7.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2012

Σ.Σ.Ε. (4.7.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2010

Σ.Σ.Ε. (30.4.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος (διετής)

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2008

Σ.Σ.Ε. (12.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος (διετούς)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης
Go to top