Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2016

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.2.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

 

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1/17.3.2016)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top