Σύνδεσμος Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος

Περιγραφή:

Δ.Α. 14/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Eργ. 5/27.4.10)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2005

Σ.Σ.Ε. (29.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Βιομηχανιών Παραγωγής Σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2004

Σ.Σ.Ε. (26.3.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Βιομηχανιών Παραγωγής Σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2003

Σ.Σ.Ε. (17.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2002

Σ.Σ.Ε. (4.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών - χειριστών και βοηθών χειριστών αντλιών σκυροδέματος περιοχής Ν. Αττικής

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος
Go to top