Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α. 14/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Eργ. 5/27.4.10)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top