Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 3/2020 ΠΕΝΤ. (15.12.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 6/28.12.2020
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 2020

Δ.Α. 7/2020 ΤΡΙΜ. (14.10.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης

 

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 2009

Σ.Σ.Ε. (29.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων(διετής)

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων - Ασφαλιστικών Πρακτορείων) 2009

Σ.Σ.Ε. (29.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων(διετής)

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών) 2007

Σ.Σ.Ε (25.5.2007) των Εργαζομένων στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, Θυγατρικές Τραπεζών όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
Go to top