Ένωση Θεσσαλικών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.6.2009) περί των όρων αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (Ένωση Θεσσαλικών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Μαγνησίας (Βόλου) 3/29.6.2009)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών ΕΣΗΕΘΣΕΕ 2007

Σ.Σ.Ε. (24.10.07) περί των όρων αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (Ένωση Θεσσαλικών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών)

Ραδιοφώνου Συντακτών 2006

Σ.Σ.Ε. (14.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (διετής)

Ραδιοφώνου Συντακτών 2004

Σ.Σ.Ε. (9.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΕΕ) που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (Από 1.5.2004 έως 30.4.2006)

Ραδιοφώνου Συντακτών 2003

Σ.Σ.Ε (9.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΕΕ) που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
(Από 1.4.2003 έως 30.4.2004)

Εγγραφή στο Ένωση Θεσσαλικών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών
Go to top