Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων- μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. Τομέα Αθηνών: 66/1.8.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 83870/4423/9.12.2008 (ΦΕΚ Β 2558/18.12.2008) Υποχρεωτική από: 1.9.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2008

Σ.Σ.Ε. (15.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Τύπου τεχνικοί Αθηνών 2008

Σ.Σ.Ε. (24.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου- μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Εφημερίδων υπάλληλοι 2006

Σ.Σ.Ε. (5.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων- μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2006

Σ.Σ.Ε. (7.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)
Go to top