Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης

Περιγραφή:

ΔΑ 16/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης και Ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, πού απασχολούνται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών θεσσαλονίκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης 1/3.11.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης
Go to top