Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

Περιγραφή:

ΔΑ 32/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 3/19.7.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 2004

Δ.Α. 25/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 2003

Δ.Α. 44/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών
της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Go to top